Back to Top

Украина, город Одесса, пр. Шевченко, 1; (048) 777-04-60, 788-04-60; 7770460@gmail.com

ruuk
Вверх

Правила, входящие в реестр НПАОТ (Покажчик НПАОП)

Правила охорони праці при термічній обробці металів. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.12.2007  N 315 НПАОП 28.5-1.02-07  

Правила  охорони  праці  для  підприємств  по виробництву кабельної продукції Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.12.2007  N 314

Правила охорони праці на міському електричному транспорті НПАОП 60.2-1.01-06

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за N 293/17588  НПАОП 0.00-1.28-10   Правила охраны труда во время эксплуатации электронно-вычислительных машин

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом Затверджено Наказом 18.03.2010р. № 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2010 р. за № 356/17651   НПАОП 0.00-1.24-10

Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест.  НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць. 

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів.  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 31.12.2008 N 308 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2009 р. за N 103/16119 НПАОП 0.00-1.22-08  Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков

Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 0.00-1.62-12 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 09.07.2012 N964 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 р. за N1299/21611

 

Правила охраны труда на автомобильном транспорте. Утверждено Приказом МЧС Украины 09.07.2012г. №964.

Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности. НПАОП 15.9-1.20-80  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением президиума ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности «29» декабря 1980 г. протокол N 61

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 11.09.2012 N 1192 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  25 вересня 2012 р. за N 1648/21960   НПАОП 73.1-1.11-12

Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 18.06.2012  № 905  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2012 р. за № 1164/21476. НПАОП 18.3-1.01-12.

Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 18.06.2012 № 904 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2012 р. за № 1163/21475 НПАОП 19.2-1.01-12 

Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 27.06.2012 № 933 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 р. за № 1227/21539 НПАОП 0.00-1.61-12 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утверждены Госгортехнадзором СССР 27 ноября 1987 г. Согласованы с ВЦСПС 12 ноября 1987 г. НПАОП 0.00-1.59-87

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Согласованы с ВЦСПС 11 апреля 1966г. Утверждены Госгортехнадзором СССР 30 августа 1966 г. (Второе издание с изменениями и дополнениями от 11 июля 1972г). НПАОП 0.00-1.60-66.
Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів. 

 

Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 12.12.2012 N 1417 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 р. за N 64/22596

Правила охраны труда для работников хлопкового производства. НПАОП 17.11-1.01-07

Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів Затверджено: Наказом МНС 12 грудня 2012 року № 1402 Зареєстровано: Міністерством юстиції України 02 січня 2013 р.за № 26/22558 НПАОП 10.0-5.43-13

Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення 11.05.98 Наказ № 83 Держнаглядохоронпраці України

 

Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. (ДНАОП 0.00-1.06-77)

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів 27.12.77 Держгіртехнагляд СРСР

 

Правила охорони праці при холодній обробці металів 27.11.91 Міноборонпром СРСР 

Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработки металлов

 
 
Powered by Phoca Download