Back to Top

Украина, город Одесса, пр. Шевченко, 1; (048) 777-04-60, 788-04-60; 7770460@gmail.com

ruuk
Вверх

Правила, входящие в реестр НПАОТ (Покажчик НПАОП)

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання 28.12.2007 Наказ № 331 Держгірпромнагляд Зареєстровано: 04.04.2008 № 285/14976 Мін’юст

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом 31.08.71 Держгіртехнагляд СРСР  НПАОП 0.00-1.34-71 

Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом. 

 

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів  08.07.85 Мінхіммаш СРСР  НПАОП 0.00-1.43-85

 

Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов. 

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств. Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 3 липня 2008 року N 156 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2008 р. за N 729/15420.  НПАОП 0.00-1.19-08  

Правила охраны труда для нефтехимических предприятий. НПАОТ 0.00-1.19-08.

 

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів. Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 23 травня 2007 року N 110 Зареєстровано в Міністерстві юстиції країни 19 грудня 2007 р. за N 1389/14656. НПАОП 0.00-1.21-07.

Правила безопасности во время эксплуатации магистральных нефтепроводов. НПАОТ 0.00-1.21-07

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору. Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 березня 2010 року N 56 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2010 р. за N 264/17559. НПАОП 0.00-1.23-10.

Правила охраны труда при производстве хлора НПАОТ 0.00-1.23-10 

Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів. Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 липня 2010 року N 138 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 р. за N 664/17959 НПАОП 0.00-1.25-10

Правила устройства и эксплуатации общепромышленных огнегасителей.  НПАОТ 0.00-1.25-10 

Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6 червня 2008 року N 129 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2008 р. за N 697/15388  НПАОП 0.00-1.42-08

Правила безопасности труда во время выполнения авиационно-химических работ. НПАОТ 0.00-1.42-08

 

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2009 року N 142 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 р. за N 896/16912 НПАОП 0.00-1.44-09 

Правила охраны труда при переработке и хранении амиачной селитры. НПАОТ 0.00-1.44-09

Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів. Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29 липня 2009 року N 115 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 790/16806  НПАОП 0.00-1.49-09 

Правила охраны труда для производств суховальцованных паст, нитролинолеума, нитролинолеумной мастики, нитролаков, нитромастик, целлулоида и изделий из него, пластических масс, синтетических смол, электроизоляционных материалов и резинотехнических изделий. НПАОТ 0.00-1.49-09.

Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів. Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 17 червня 2008 року N 143 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 р. за N 598/15289   НПАОП 0.00-1.56-08

Правила безопасности при производстве углеграфитовых материалов и изделий. НПАОТ 0.00-1.56-08 

Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах. Затверджено: Наказ МНС № 661 від 03.04.2012р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 р. за N 633/20946 НПАОП 0.00-1.57-12

Правила безопасности при эксплуатации каналов, трубопроводов, других гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах. НПАОТ 0.00-1.57-12

Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах. Затверджено: Наказ МНС № 671 від 05.04.2012р.  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за N 641/20954. НПАОП 0.00-1.58-12 

Правила по охране труда по эксплуатации электрооборудования на открытых горных работах. НПАОТ 0.00-1-58-12 

Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств 22.12.87 Держгіртехнагляд СРСР

Правила безопасности при эксплуатации хвос­товых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий  

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування 7.01.77 Держкомпраці СРСР

 

Правила бесплатной выдачи лечебн - профилактического питания

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів) 07.12.54 Держгіртехнагляд СРСР 

Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров

Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об’єктів народного господарства, які розміщенні в надрах і не
пов’язані з добуванням корисних копалин 27.05.86 Держгіртехнагляд СРСР

Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах объектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 6.09.88 Держгіртехнагляд СРСР

Вимоги безпеки при роботі на висоті 30.05.87 Міністерство цивільної авіації СРСР

Требования безопасности при работе на высоте

НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень 26.10.04 Наказ № 236 Держнаглядохоронпраці України

 

 
 
Powered by Phoca Download