Back to Top

Украина, город Одесса, пр. Шевченко, 1; (048) 777-04-60, 788-04-60; 7770460@gmail.com

ruuk
Вверх

Положения, Типовые положения, Порядки

Положение об организации работы персонала вагонов охраны труда на железнодорожном транспорте и в транспортном строительстве. НАОП 5.1.11-4.05-65 
Положение о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта. НАОП 5.1.11-4.06-89 
Типовое положение. Базовая лаборатория по контролю за состоянием условий труда. НАОП 5.1.12-4.03-90 
Типовое положение о функциональных обязанностях по охране труда руководящего состава и должностных лиц высших и средних учебных заведений гражданской авиации. НАОП 5.1.30-4.05-87 
Типовое положение о контроле за состоянием охраны труда и функционированием системы управления охраной труда в гражданской авиации. НАОП 5.1.30-4.07-87 
Положение о порядке разработки, согласования и утверждения стандартов предприятия по безопасности труда в гржданской авиации. НАОП 5.1.30-4.10-84 
Положение о разработке инструкций по охране труда для рабочих и служащих предприятий и организаций связи. НАОП 5.2.00-4.03-84 
Положение о присвении квалификационных групп по технике безопасности при эксплуатации электроустановок на геологоразведочных работах. НАОП 8.5.10-4.03-83 
Положение о режиме труда работников виброопасных профессий в организациях Министерства геологии СССР. НАОП 8.5.10-4.04-88 
Положение о правах, обязанностях и ответственности руководителей и специалистов объединений, предприятий, учреждений и организаций системы главного управления геодезии и картографии при совете министров СССР за состоянием охраны труда и техники безопасности. НАОП 8.5.20-4.01-88 
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. НАОП 9.2.30-4.01-01
Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. НПАОП 00.0-4.05-03 
Положение про порядок трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с работами вредными и тяжелыми условиями труда, а также с работами повышенной опасности. НПАОП 00.0-4.24-03 
Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів. Постановление КМ от 13.06.1995г. N 420 
Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці. Постановление КМ от 17.09.1993г. N 754  
Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Постановление КМ от 15.11.2005г. N 1090 
Порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів. Постановление КМ от 18.12.1998г. N 2025 
Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України. Наказ № 36 від 06.02.2001р Міноборони 
Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України. Наказ № 402 від 31.12.1996р Міноборони
Положения о порядке проведения медицинских осмотров работников определенных категорий. Наказ № 246 від 21.05.2007р Мінохорони здоров'я. 
 
 
Powered by Phoca Download