Back to Top

Украина, город Одесса, пр. Шевченко, 1; (048) 777-04-60, 788-04-60; 7770460@gmail.com

ruuk
Вверх

Положения, Типовые положения, Порядки

Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Наказ Держнаглядохоронпраці України  06.12.2004 № 270
Порядок здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Постанова Кабінету Міністрів України   від 26 листопада 2003 р. № 1845
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці. Наказ Держнаглядохоронпраці України 08.06.2004 № 151
Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465
Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288
Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів, що додається. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України 11.11.2002 № 118/573
Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Наказ Міністерства праці  та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України 13.02.2001 № 53/59
Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 18.11.2005 № 383
Порядок   реалізації    надлишку    вибухових матеріалів   промислового   призначення   або   таких,  потреба  у використанні яких відпала. Наказ МНС України 29.03.2006  N 179
Порядок    знищення   вибухових   матеріалів промислового призначення. Наказ МНС України  06.07.2006  N 423
Порядок    обліку    вибухових    матеріалів промислового призначення. Наказ МНС України 06.07.2006  N 424
Порядок   включення   (виключення)   вибухових матеріалів  промислового  призначення  до  (з)  Переліку вибухових матеріалів  промислового  призначення,  допущених  до   постійного виробництва і застосування. Наказ МНС України  09.08.2006  N 515
Порядок застосування Списку  виробництв,  цехів,  професій  і посад  із  шкідливими  і   важкими   умовами   праці,   зайнятість працівників на роботах в  яких  дає  право  на  щорічну  додаткову відпустку. Постанова  Кабінету  Міністрів  України   від 17 листопада  1997  р.  N  1290
Порядок  застосування   Переліку   виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Постанова  Кабінету  Міністрів  України від 21  лютого  2001  р.  N  163
Порядок одержання допуску (посвідчення)  на  право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,  застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. Постанова Кабінету  Міністрів України    від 18 вересня 1995 р. N 746
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації  існуючих  будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та   житлової політики України і Держнаглядохоронпраці  України 27.11.97  N 32/288
Положення   про    технічне    обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств. Наказ Мінпромполітики України 04.07.2003  N 281
Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки. НПАОП 0.00-6.08-07
Порядок    затвердження    проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт. Наказ МНС України 09.09.2006  N 597
Порядок  проведення  випробувань  розроблених, ввезених   в   Україну   та   конверсійних  вибухових  матеріалів, обладнання для їх виготовлення,  засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт. Наказ МНС України 15.09.2006  N 619
 
 
Powered by Phoca Download