Back to Top

Украина, город Одесса, пр. Шевченко, 1; (048) 777-04-60, 788-04-60; 7770460@gmail.com

ruuk
Вверх

Списки, перечни, требования, рекомендации

Совместные рекомендации государственных органов и профессиональных союзов о содержании раздела "Охрана труда " в коллективном договоре (соглашении, трудовом договоре) ДНАОП 0.00- 6.02- 93 Утверждено Приказ Госнадзорохрантруда Украины Минтруда, МОЗ, ФПУ и центральные органы  5-ти отраслевых профсоюзов 26.11.93 № 138
Рекомендации Госнадзорохрантруда по применению  "Порядка разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии"
Перечень объектов и отдельных территорий, подлежащих постоянному и обязательному обслуживанию государственными аварийно-спасательными службами Утверждено: Постановлением Кабинета Министров Украины от 4.08.2000 г. № 1214
Перечень должностей должностных лиц, которые обязаны проходить предварительную и периодиче-скую проверку знаний по охране труда. ДНАОП  0.00- 8.01- 93 Утвержден приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 11 октября 1993 г. № 94
Перелік професійних захворювань. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1662
Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних. Утверждено Приказ Министерства охраны здоровья Украины 31.03.94 № 46
Перечень работ, где необходим профессиональный отбор. Утверждено Приказ Министерства охраны здоровья Украины Госнадзорохрантруда Украины 23.09.94 № 236/121
Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин. Утверждено Приказ Министерства охраны  здоровья Украины 29.12.93 № 256
Единая государственная система показателей учета условий и безопасности труда. Утверждено Приказ Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 31 марта 1994 г. № 27
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994
Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами. Затверджено Наказ МНС України 15.05.2006  N 294
Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163
Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Список N 1. Список N 2. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36
Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 17 листопада 1997 р. N 1290 Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N  679 від 13.05.2003 N  261 від 04.03.2004 N 1674 від 16.12.2004
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Затверджено постановою  Кабінету  Міністрів  України від  23 травня 2001 р. № 559
Рекомендации по построению системы управления охраной труда на производстве. Утвержден Приказ МНС Украины 27.06.2006 № 398
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено: Голова Держгірпромнагляду С. Сторчак 7 лютого 2008 р.

Керівництво з СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. МОП - СУОП 2001 ІLО-ОSН 2001
(Міжнародне бюро праці, м.Женева)

Рекомендации по построению системы управления охраной труда на производстве. Утверждены Приказом МНС Украины 27.06.2006 № 398

 
 
Powered by Phoca Download