Back to Top

Украина, город Одесса, пр. Шевченко, 1; (048) 777-04-60, 788-04-60; 7770460@gmail.com

ruuk
Вверх

НД по охране труда Министерства обороны

Про затвердження Положення про сторожову охорону та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2012 р. за № 469/20782

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2002 р. за N 992/7280 

Також цим наказом визначається порядок забезпечення безоплатним лікувально-профілактичним харчуванням працівників Збройних Сил України, які зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці

Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України 

Визначено розміри доплат  за важкі та шкідливі умови праці

Типова програма підготовки зачіплювачів у Збройних Силах України. Затверджено наказом начальника Управління державного нагляду за охороною праці  Міністерства оборони України від „06” серпня 2007 року № 37

Методичний посібник з організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці розроблений робочою групою фахівців Відділу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, Навчально-методичного центру з охорони праці Міністерства оборони України Житомирського військового інституту ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету та Конструкторсько технологічного центру Збройних Сил України на чолі з начальником Відділу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України полковником Литвинчуком В.І., під загальною редакцією заступника Міністра оборони України – керівника апарату Можаровського В.М.

У Методичному посібнику наведені діючі нормативні документи щодо атестації робочих місць за умовами праці. Він призначений для використання у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України при організації та проведенні атестації робочих місць за умовами праці, дозволяє правильно організувати атестацію робочих місць за умовами праці та носить рекомендаційний характер.

Методичний посібник погоджений з Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України.

 Методичні вказівки призначені для командирів військових частин, начальників (директорів) установ, організацій та підприємств (далі військові частини) Міністерства оборони України. Положення вказівок роз’яснюють та уточнюють окремі вимоги Правил будови та безпечної експлуатації об’єктів державного технічного нагляду, інших керівних документів з метою єдиного їх розуміння, визначають порядок та особливості організації безпечної експлуатації об’єктів державного технічного нагляду у військових частинах.

 Інформація викладена у цих методичних вказівках, носить рекомендаційний характер та повинна бути врахована під час розробки інших методичних вказівок з цього питання.

Посібник розроблено робочою групою Управління державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України на підставі довідкових матеріалів з питань організації безпечної експлуатації об’єктів державного технічного нагляду, на чолі з начальником Управління державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України полковником Петленком В.В., під загальною редакцією заступника Міністра оборони України  Марі В.І.

У Правовому департаменті Міністерства оборони України опрацьовано окреме доручення стосовно застосування у Збройних Силах України положень наказу Міністра оборони СРСР від 29.02 .88 № 76 "О порядке бесплатной выдачи рабочим и служащим Советской армии и Военно-Морского Флота молока и мыла".

О порядке бесплатной выдачи рабочим и служащим Советской Армии и Военно-Морского Флота молока и мыла. Дополнительно см. письмо

Про доведення до особового складу працівників Збройних Сил України Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками

Форма відомчої статистичної звітності з охорони праці у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України №44 від 18.02.2000 із врахуванням змін внесених наказом №820 від 30.11.2012 (у форматі Exsel)

Про затвердження Керівництва з роботи центрів забезпечення пальним , баз, складів пального Збройних Сил України. Наказ МОУ № 50 від 25.01.2013р.

Про затвердження Керівництва з поточного та капітального ремонту будівель і комунальних споруд у Збройних Силах України

Сборник Типовых инструкций по охране труда для рабочих Советской армии и Военно-Морского Флота. Издание второе переработанное и дополненное. Москва, Военное издательство 1989 год. Редактор А.Н. Алексеева.

 

Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ (сил). Розділ 17. Охорона праці. Редактори С. Ленська, Н. Ленська, 2007

Про затвердження Порядку підготовки особового складу підрозділів воєнізованої охорони Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13 вересня 2013 р. за № 1586/24118

Инструкция по техническому освидетельствованию и технике безопасности при работе на паровых стерилизаторах в медицинских учреждениях Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Инструкция  согласована  Президиумом  Центрального  Комитета  профсоюза  медицинских  работников  (протокол  от  26.11.1987  г.  №  11)  и Инспекцией  котлонадзора  Министерства  обороны  СССР  27.08.1987  г.

Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13 вересня 2013 р. за № 1590/24122

Про затвердження Інструкції з виконання ремонтних робіт у казармах для проживання
військовослужбовців за контрактом. Затверджено Наказом № 492 МО України від 17.07.2013

Про заходи щодо попередження пияцтва та впровадження здорового способу життя у Збройних Силах України. Затверджено МОУ 29.08.2013 Наказ № 580

Про затвердження Керівництва з організації зберігання продовольства, техніки та майна продовольчої служби Збройних Сил України

 
 
Powered by Phoca Download