Перейти к содержимому


Фотография

Атестація робочих місць за умовами праці


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 58

#1 OFFLINE   DDi

DDi

  Берегите человека

 • Модераторы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 7 368 сообщений
  Активность: 02 июля 2018 09:45
 • Пол:Женщина
 • Город:Украина, Запорожская обл
 • Интересы:охрана труда

Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 19:17

Атестація робочих місць за умовами праці (далі по тексту - атестація) має проводитися на підприємствах, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Фактично під це визначення попадають всі діючі підприємства та організації, бо мало знайдеться місць, де б не було жодного шкідливого фактора.

Атестація проводиться на виконання вимог Закону України «Про охорону праці» (ст. 7, 13) згідно з порядком, затвердженим постановою КМ України від 01.08.92 р. №442, і відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.92 р. №41.

Головна мета атестації - регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров'я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій (таких як - щорічна додаткова відпустка, доплата працівникам за умови праці, скорочена тривалість робочого тижня, видача молока та інших рівноцінних продуктів тощо), а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

Атестація робочих місць полягає у:
виявленні на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин, що їх створюють;
проведенні санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості та напруженості праці на робочому місці;
комплексній оцінці факторів виробничого середовища щодо відповідності їх характеристик стандартам, санітарним нормам і вимогам нормативно-правових документів;
обґрунтуванні віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими умовами праці;
підтвердженні і встановленні права працівника на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день та інші пільги і компенсації залежно від умов праці;
перевірці правильності застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;
вирішенні спірних питань, які можуть виникнути між роботодавцем та працівниками щодо умов праці і оздоровлення.

Організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням всіх етапів атестації на підприємстві здійснює призначена наказом керівника постійно діюча атестаційна комісія. В цю комісію, як правило, можуть входити фахівці служби охорони праці, відділу кадрів, праці і заробітної плати, головні спеціалісти підприємства, медичні працівники органів охорони здоров'я підприємства тощо. На великих підприємствах із цеховою структурою інколи створюються кілька цехових атестаційних комісій.

Приблизний порядок дій комісії з атестації щодо організації атестації включає:
визначення і залучення до проведення атестації та санітарно-гігієнічних досліджень потрібної організації;
виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначення меж робочих місць (робочих зон) та присвоєння їм відповідного порядкового номера;
складення переліку робочих місць, що підлягають атестації;
визначення обсягу досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організація цих досліджень;
аналіз, порівняння застосовуваного технологічного процесу, обладнання, сировини і матеріалів із передбаченими в проектах;
виявлення утворення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
встановлення на основі Класифікатора професій ДК 003:2005 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назва професії (посади) приводиться у відповідність до ДК 003:2005 за фактично виконуваною роботою;
складання Карти умов праці (далі - Карта) на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць;
складання за результатами атестації загального переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
перегляд діючих і внесення пропозицій керівництву підприємства на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці;
розробка заходів з покращання умов праці і оздоровлення працівників.

Практика деяких підприємств показує, що найбільш ефективним є залучення для проведення атестації організацій (територіальних санітарно-епідеміологічних станцій, науково-дослідних установ, експертно-технічних центрів тощо), які спеціалізуються на комплексному виконанні зазначених вище робіт, включаючи виконання санітарно-гігієнічних досліджень та оформлення результатів.

Такі організації (а саме їх лабораторії) мають бути атестовані Міністерством охорони здоров'я України та акредитовані органами Держстандарту України.

Лабораторно-інструментапьні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі роботи працівників у характерних (типових) виробничих умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

При цьому визначаються:
рівні запиленості та загазованості шкідливими хімічними речовинами;
рівні вібрації;
рівні звукового тиску (шуму, ультразвуку, інфразвуку);
рівні неіонізуючого випромінювання;
параметри мікроклімату у приміщенні та ззовні приміщення;
біологічні фактори;
важкість і напруженість праці, робоча поза;
рівні освітлення;
змінність роботи тощо.

За оцінку умов праці керівників та спеціалістів береться оцінка умов праці керованих ними працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених у Списках №1 і №2 для їхніх підлеглих протягом повного робочого дня.

Результати досліджень оформляються протоколами (форма яких затверджена наказом №91 Міністерства охорони здоров'я України від 21.04.1999 р.). У протоколах визначається гігієнічна оцінка умов праці шляхом співставлення фактично встановлених показників із нормативними, а також визначається рівень шкідливості та небезпечності кожного фактора виробничого середовища і процесу за критеріями, що визначені Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою МОЗ України від 27.12.2001 р. №528.

На підставі даних протоколів досліджень заповнюється один із основних документів атестації - Карта умов праці.

Карта умов праці оформляється на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць відповідно до вимог Інструкції по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць (затверджена за №06-4148 від 20.11.1992 р. Головним державним експертом України з умов праці і заступником Головного державного санітарного лікаря України від 27.11.1992 р.).

Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якій зазначається сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від нормативу; надається гігієнічна оцінка умов праці, що визначає, до якого класу і якого рівня відносяться умови та характер праці на даному робочому місці; оцінюються технічний та організаційний рівні робочого місця; фіксується висновок комісії про віднесення робочого місця до конкретного виду умов праці: з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; з шкідливими та важкими умовами праці; з шкідливими умовами праці тощо.

На підставі комплексної оцінки умов праці в Карті умов праці зазначаються рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах.

Карта умов праці підписується всіма членами атестаційної комісії і з її змістом ознайомлюють працівників, зайнятих на робочому місці.

За результатами атестації складається перелік:
робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно з ст. 26 Закону України «Про підприємства», і ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема, на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років
 • 2

#2 OFFLINE   DDi

DDi

  Берегите человека

 • Модераторы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 7 368 сообщений
  Активность: 02 июля 2018 09:45
 • Пол:Женщина
 • Город:Украина, Запорожская обл
 • Интересы:охрана труда

Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 19:19

Классификатор профессий надо брать новый.
 • 0

#3 OFFLINE   (:ЕЛЕНА:)

(:ЕЛЕНА:)

  Консультант

 • Участники
 • PipPipPipPip
 • 674 сообщений
  Активность: 29 авг. 2014 12:36
 • Пол:Женщина
 • Город:Донецкая обл.
 • Интересы:Работаю в должности инженера по ОТ с февраля 2011г.

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:30

Классификатор профессий надо брать новый.

Мы тоже столкнулись с тем, что профессий с прошлой аттестации в новом классификаторе нет!
 • 0

#4 OFFLINE   DDi

DDi

  Берегите человека

 • Модераторы
 • PipPipPipPipPipPip
 • 7 368 сообщений
  Активность: 02 июля 2018 09:45
 • Пол:Женщина
 • Город:Украина, Запорожская обл
 • Интересы:охрана труда

Отправлено 03 Апрель 2013 - 13:26

Коли необхідно проводити атестацію робочих місць та що при цьому варто знати?

Одним із аспектів організації охорони парці та промислової безпеки на підприємстві є організація атестації робочих місць.

Атестація робочих місць на умови праці — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на предмет наявності шкідливих і небезпечних факторів.

Кому потрібна атестація робочих місць?

Керівнику, оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства.

Працівнику, тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці.

Отже, атестація робочого місця — це право чи обов’язок роботодавця? І як її провести?

Як з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію?

Законодавством передбачено обов’язок роботодавця щодо проведення атестації робочих місць на умови праці у випадку застосування на підприємстві технологічного процесу та використання обладнання, сировини, матеріалів, що є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Як же виявити подібні небезпечні і шкідливі виробничі фактори?

Законодавством встановлено перелік професій з небезпечними або шкідливими умовами праці. Зокрема, такий перелік міститься у списках виробництв, професій та посад, що дають право на пільги при отриманні пенсії за віком; переліки робіт, на яких встановлюється підвищена оплата праці; список виробництв, робіт, професій та посад, робота на яких дає право на додаткову відпустку; перелік, що містить назви хімічних речовин, при роботі з якими рекомендується видавати молоко.

Знайшовши в цих документах професії, які наявні на робочих місцях підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць.

Однак, що робити підприємствам, перелік професій на яких не зазначений в списках професій з небезпечними або шкідливими умовами праці? Здавалось би, законодавець врегулював дане питання, навівши визначення шкідливих і небезпечних умов праці в п. 4 Гігієнічної класифікації за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом МОЗ від 27.12.2001 р. № 528.

На практиці ж дана норма може бути застосована лише членами атестаційної комісії, що здійснюють атестацію. Роботодавець, який не володіє спеціальними знаннями, не може визначити шкідливість виробничого фактору, не провівши атестацію робочого місця.

Отримуємо замкнуте коло: не провівши атестацію, ми не можемо визначити необхідність її проведення для підприємств, перелік професій на яких не зазначений в списках професій з небезпечними або шкідливими умовами праці.

Порядок проведення атестації робочих місць

Перед роботодавцями, які визначилися з проведенням атестації робочих місць, постають нові питання. Який порядок проведення такої атестації? Чи необхідно проводити атестацію робочих місць для всіх працівників? Адже на багатьох підприємствах деяка частина працівників працює в офісних приміщеннях, а інша — на виробництві, де безпосередньо і можлива наявність шкідливих умов праці.

Відповідно до чинного законодавства атестація робочих місць за умовами праці проводиться у порядку, визначеному згідно з постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41.

Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років, за умови, якщо впродовж цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці.

До складу атестаційної комісії рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства, представників громадських організацій та інших.

Отже, саме атестаційна комісія підприємства, яка здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням робіт на всіх етапах атестації, визначає перелік робочих місць, що підлягають атестації.

Відповідальність керівників за непроведення атестації робочих місць

У чинному законодавстві відсутня спеціальна норма щодо відповідальності саме за непроведення атестації робочих місць на умови праці.

Однак, як і будь-яке інше правопорушення чи недотримання законодавства про охорону праці, непроведення атестації робочих місць може потягти за собою санкції контролюючих органів згідно з КпАП.

Так, відповідно до ст. 41 КпАП порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У випадку, якщо непроведення атестації призвело до порушення норм охорони праці, до підприємства може бути застосована санкція у вигляді призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері охорони праці.

Також не слід забувати, що в разі, якщо непроведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 ККУ.

Таким чином, можна зробити такі висновки.

Атестація робочих місць є обов’язковою лише за наявності шкідливих та небезпечних умов. У всіх інших випадках це право роботодавця, а не обов’язок. Однак проводити атестацію рекомендовано в будь-якому випадку, оскільки:

1) роботодавець не володіє спеціальними знаннями для самостійного визначення шкідливості та небезпечності умов праці;

2) непроведення атестації робочих місць може спричинити штрафи, призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері охорони праці та кримінальну відповідальність.

Альона Мірко
ЛІГА:ЗАКОН
 • 3

#5 OFFLINE   Dennik

Dennik

  Помощник консультанта

 • Участники
 • PipPipPip
 • 327 сообщений
  Активность: 21 марта 2018 14:33
 • Пол:Мужчина
 • Город:Киев

Отправлено 05 Апрель 2013 - 10:07

Отримуємо замкнуте коло: не провівши атестацію, ми не можемо визначити необхідність її проведення для підприємств, перелік професій на яких не зазначений в списках професій з небезпечними або шкідливими умовами праці.Никакого "замкнутого кола" нет.
Читаем Основной Закон - "Конституція України" и ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері"
 • 0

#6 OFFLINE   Alesya

Alesya

  Заслуженный консультант

 • Участники
 • PipPipPipPipPip
 • 1 089 сообщений
  Активность: 25 окт. 2018 21:48
 • Пол:Не определился
 • Профессия :не Чинуша
 • Город:не Hamburg

Отправлено 11 Январь 2014 - 03:00

ОХОРОНА ПРАЦІ: ГІГІЄНІЧНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ПРАЦІ – ПОГОДЖЕНО Опубліковано: Четвер, 09 січня

2014, 16:39    

 

В результаті напруженої роботи членських організацій СПО та ФПУ погоджено проект нової редакції Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.   31 травня 2013 року на адресу Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (надалі – СПО) надійшов на розгляд і погодження проект нової редакції Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (далі – ГК). Розробниками проекту були співробітники науково-дослідних гігієнічних інститутів міст Харкова та Одеси, а також Інституту медицини праці Академії медичних наук України у м. Києві. При опрацюванні проекту ГК працівники департаменту охорони праці апарату ФПУ та членських організацій СПО висловили ряд критичних зауважень до змісту деяких положень текстової частини проекту та його таблиць, зокрема, щодо:


а) невідповідності деяких положень ГК нормативним актам України у сфері трудового законодавства та законодавства з охорони праці;

 

б) недостатньої орієнтації ГК на види професій робіт та шкідливі виробничі фактори, що зустрічаються на підприємствах України;

 

в) недостатнього врахування комбінованої дії на працівників різного віку та статі шкідливих факторів виробництва (наприклад, фізичні навантаження при різних мікрокліматичних умовах праці:

 

г) підвищені у порівнянні з попередньою ГК рівні дії шкідливих виробничих факторів (біологічного походження, а також – важкості та напруженості праці, деякі з яких знаходились на рівні фізіологічних можливостей працівника).

 

Особливі зауваження були висловлені щодо змісту таблиць до ГК, а саме:

 

– табл. 1 – щодо об’єднання у одній графі хімічних речовин 1-2 і 3-4 класу небезпеки, для яких були встановлені однакові ступені шкідливості при перевищенні гранично-допустимих концентрацій (ГДК);

 

 – табл. 2 – щодо класу шкідливих умов праці при перевищеннях ГДК за забрудненням повітря мікроорганізмами;

 

 – табл.8 – щодо нормативів зниженого атмосферного тиску для класу умов праці 3.3. і 3.4;

 

 – табл.13 – щодо стереотипних робочих рухів, статичних навантажень, гігієнічних нормативів важкості праці для жінок, а також переміщень у просторі.

 

Ділові пропозиції щодо внесення змін та доповнень до проекту ГК надали представники:

 

 а) Кримської республіканської організації Профспілки працівників хімічних і нафтохімічних галузей промисловості України (Л.К. Бескровна) щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці; гігієнічної оцінки умов праці при різних мікрокліматичних умовах, фізичних навантаженнях, дії на працівника іонізуючого випромінювання, переміщеннях, змінності роботи;

 

б) Профспілки працівників  охорони здоров’я України (В.М.Коваль) щодо відсутності досконалої аргументації завищення рівнів критеріїв проекту у порівнянні з існуючою ГК; гігієнічної оцінки дії шкідливих факторів виробництва біологічної природи, маси вантажу, що переміщується жінками;

 

в) Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України (О.Т.Хмарний) щодо розробки органами нормативно-правових актів з гігієнічних умов праці для працівників окремих виробництв, важкості праці, оцінки комбінованої дії шкідливих факторів виробництва;

 

 г) Федерації профспілок Луганської області (В.О.Тураєв) щодо розслідування випадків різкого порушення  стану здоров’я працівника або його смерті внаслідок  впливу шкідливих та небезпечних факторів виробництва;

 

д) Донецької обласної ради профспілок (В.М.Пастушенко) щодо перевищення гігієнічних нормативів у порівнянні з попередньою ГК;

 

ж) Федерації профспілок Кіровоградської області (В.Д.Любімов) щодо перевищення показників оцінки шкідливих виробничих факторів проекту ГК у порівнянні з існуючою ГК; збільшення показників важкості праці, електромагнітного випромінювання, переміщення у просторі, відсутності переліку речовин гостроспрямованої дії;

 

з) Об’єднаного профспілкового комітету «Лукор-Карпатнафтохім» (О.Д.Кушлак) щодо  гігієнічної оцінки можливого ризику впливу небезпечних і шкідливих факторів виробництва на підставі положень відповідних  вітчизняних та міжнародних актів.

 

Зазначені та інші узагальнені зауваження до проекту ГК були надіслані директору Інституту медицини праці АМН України академіку Кундієву Ю.І. (лист СПО від 02 липня 2013 року № 04-18/784-СПО) з пропозицією розглянути ці зауваження і  про результати поінформувати на засіданні СПО.

 

         На цей лист було отримано відповідь про розгляд зауважень і пропозицій на засіданні Республіканської проблемної комісії Міністерства охорони здоров’я України та Національної Академії медичних наук України 29 липня 2013 року.

 

         Після обговорення зауважень до проекту на засіданні зазначеної комісії було прийнято рішення про створення робочої групи для детального обговорення зауважень з розробниками проекту, яких представляли працівники Інституту медицини праці АМН України.

 

Ця напружена робота проводилась протягом серпня 2013 року, коли щосереди на засіданнях робочої групи детально обговорювались зауваження СПО до конкретних пунктів проекту ГК, особливо – до положень її таблиць.

 

         Необхідно відмітити, що більша половини цих зауважень були прийняті розробниками, та внесено відповідні зміни до проекту ГК, зокрема  у пункти ГК щодо загальних положень, гігієнічних критеріїв оцінки умов праці при дії на працівника хімічних, фізичних та біологічних шкідливих факторів, мікроклімату виробничих приміщень, а також до таблиць ГК.

 

         У зв’язку з тим, що при доопрацюванні не були враховані пропозиції СПО щодо критеріїв оцінки важкості та напруженості праці проект ГК був повторно надісланий розробникам на доопрацювання.

 

Після усунення розбіжностей, СПО погодив проект ГК (лист Міністерству охорони здоровя України від 09.12.2013 № 04-18/1323-СПО).

 

Таким чином, спільне опрацювання членами СПО і ФПУ проекту ГК, яке тривало півроку, успішно завершено. Це дозволило значно поліпшити його положення, що після його затвердження буде сприяти належній гігієнічній оцінці умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці, а також при вирішенні питань надання працівникам, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, пільг і компенсацій, передбачених законодавством України, зокрема статтею 7 Закону України «Про охорону праці» та статтею 168 Кодексу законів про працю України.  

 

Наступне завдання профспілок – домогтися удосконалення низки нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Департамент охорони праці ФПУ


Сообщение отредактировал Дельфи: 11 Январь 2014 - 03:03

 • 3

#7 OFFLINE   vladshv

vladshv

  Участник форума

 • Участники
 • PipPip
 • 279 сообщений
  Активность: 09 июля 2014 20:41
 • Пол:Мужчина
 • Город:Керчь, Кривой Рог

Отправлено 25 Январь 2014 - 11:56

Если я правильно понимаю - речь идет об

"ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу". ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2001 р. N 528.

Из статьи это непонятно, или я что-то упускаю?

Но п.2 утвердающего приказа гласит

...2. Ввести в дію Гігієнічну класифікацію з 1 березня 2002 року за винятком використання її для атестації робочих місць...

 

Опять же, может быть кто-нибудь подскажет диррективный или регламентирующий документ, отменяющий этот пункт?

И кто знает, сколько времени пройдет от Проекта до дейтвующего НА?

А пока...


Сообщение отредактировал vladshv: 25 Январь 2014 - 11:59

 • 0

#8 OFFLINE   plakhotnyi

plakhotnyi

  Посетитель

 • Участники
 • Pip
 • 5 сообщений
  Активность: 03 июля 2014 23:57
 • Пол:Мужчина
 • Город:Винница

Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:43

Як з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію? Законодавством передбачено обов’язок роботодавця щодо проведення атестації робочих місць на умови праці у випадку застосування на підприємстві технологічного процесу та використання обладнання, сировини, матеріалів, що є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Якщо прочитати даний параграф то виходить, що атестація робочого місця офісних працівників (на посаді бухгалтера,касира, менеджера чи диспетчера) не підпадає під даний перелік, оскільки ні один із перелічених умов не стосуються таких професій?

Але є одна проблема, згідно посадових обовязків особи працюють на персональному компьютері та принтерах, вони можуть бути теж понетційними шкідливими чинниками для здоров'я, якщо працювати з ними тривалий час.

Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію таких робочих місць?  


Сообщение отредактировал plakhotnyi: 03 Апрель 2014 - 16:47

 • 1

#9 OFFLINE   Vampboy

Vampboy

  Консультант

 • Участники
 • PipPipPipPip
 • 807 сообщений
  Активность: 10 дек. 2018 13:03
 • Пол:Мужчина
 • Профессия :Вспомнить всё
 • Город:Потерянных душ

Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:06

 

Як з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію? Законодавством передбачено обов’язок роботодавця щодо проведення атестації робочих місць на умови праці у випадку застосування на підприємстві технологічного процесу та використання обладнання, сировини, матеріалів, що є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Якщо прочитати даний параграф то виходить, що атестація робочого місця офісних працівників (на посаді бухгалтера,касира, менеджера чи диспетчера) не підпадає під даний перелік, оскільки ні один із перелічених умов не стосуються таких професій?

Але є одна проблема, згідно посадових обовязків особи працюють на персональному компьютері та принтерах, вони можуть бути теж понетційними шкідливими чинниками для здоров'я, якщо працювати з ними тривалий час.

Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію таких робочих місць?  

 

У нас на предприятии проведена атестация рабочих мест для сотрудников что работают за ПК, как показал результат вредности нет, есть особые условия работы за которые дают максимум 4 дня к ежегодному отпуску. Не стоит этим заниматься если у вас стоят современные ВДТ, да и с ламповыми тоже проблем не будет!


 • 2

#10 OFFLINE   vladshv

vladshv

  Участник форума

 • Участники
 • PipPip
 • 279 сообщений
  Активность: 09 июля 2014 20:41
 • Пол:Мужчина
 • Город:Керчь, Кривой Рог

Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:07

Якщо прочитати даний параграф то виходить, що атестація робочого місця офісних працівників (на посаді бухгалтера,касира, менеджера чи диспетчера) не підпадає під даний перелік, оскільки ні один із перелічених умов не стосуються таких професій?
Але є одна проблема, згідно посадових обовязків особи працюють на персональному компьютері та принтерах, вони можуть бути теж понетційними шкідливими чинниками для здоров'я, якщо працювати з ними тривалий час.
Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію таких робочих місць?

1.4. Атестація робочих місць передбачає:
виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;
(Методичні рекомендації…)

Діюча комісія із проведення атестації… згідно Методичним рекомендаціям (МР) повинна визначити такі робочі місця (р/м), спрогнозувати на них небезпечні шкідливі виробничі фактори (НШВФ), скласти, затвердити перелік р/м, які потрібно атестувати й організувати на них проведення санітарно-гігієнічних досліджень.
Тобто, теоретично можна розглянути для атестації любе р/м і зробити це повинна комісія, але практично, це зайві витрати і, як підказує Vampboy, можна вдатися до мінімальної пільги.

P.s. У російськім законодавстві такі р/м атестуються
 • 2

#11 OFFLINE   plakhotnyi

plakhotnyi

  Посетитель

 • Участники
 • Pip
 • 5 сообщений
  Активность: 03 июля 2014 23:57
 • Пол:Мужчина
 • Город:Винница

Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:41

Vampboy сказал(а) 03 Апр 2014 - 17:06:Vampboy сказал(а) 03 Апр 2014 - 17:06:

 

plakhotnyi сказал(а) 03 Апр 2014 - 16:43:plakhotnyi сказал(а) 03 Апр 2014 - 16:43:

 

DDi сказал(а) 03 Апр 2013 - 13:26:DDi сказал(а) 03 Апр 2013 - 13:26: Як з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію? Законодавством передбачено обов’язок роботодавця щодо проведення атестації робочих місць на умови праці у випадку застосування на підприємстві технологічного процесу та використання обладнання, сировини, матеріалів, що є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Якщо прочитати даний параграф то виходить, що атестація робочого місця офісних працівників (на посаді бухгалтера,касира, менеджера чи диспетчера) не підпадає під даний перелік, оскільки ні один із перелічених умов не стосуються таких професій?

Але є одна проблема, згідно посадових обовязків особи працюють на персональному компьютері та принтерах, вони можуть бути теж понетційними шкідливими чинниками для здоров'я, якщо працювати з ними тривалий час.

Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію таких робочих місць?

 

У нас на предприятии проведена атестация рабочих мест для сотрудников что работают за ПК, как показал результат вредности нет, есть особые условия работы за которые дают максимум 4 дня к ежегодному отпуску. Не стоит этим заниматься если у вас стоят современные ВДТ, да и с ламповыми тоже проблем не будет!

 

 

 

vladshv сказал(а) 03 Апр 2014 - 20:07:vladshv сказал(а) 03 Апр 2014 - 20:07:

 

plakhotnyi сказал(а) 03 Апр 2014 - 16:43:plakhotnyi сказал(а) 03 Апр 2014 - 16:43:

Якщо прочитати даний параграф то виходить, що атестація робочого місця офісних працівників (на посаді бухгалтера,касира, менеджера чи диспетчера) не підпадає під даний перелік, оскільки ні один із перелічених умов не стосуються таких професій?
Але є одна проблема, згідно посадових обовязків особи працюють на персональному компьютері та принтерах, вони можуть бути теж понетційними шкідливими чинниками для здоров'я, якщо працювати з ними тривалий час.
Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію таких робочих місць?

1.4. Атестація робочих місць передбачає:
виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;
(Методичні рекомендації…)

Діюча комісія із проведення атестації… згідно Методичним рекомендаціям (МР) повинна визначити такі робочі місця (р/м), спрогнозувати на них небезпечні шкідливі виробничі фактори (НШВФ), скласти, затвердити перелік р/м, які потрібно атестувати й організувати на них проведення санітарно-гігієнічних досліджень.
Тобто, теоретично можна розглянути для атестації любе р/м і зробити це повинна комісія, але практично, це зайві витрати і, як підказує Vampboy, можна вдатися до мінімальної пільги.

P.s. У російськім законодавстві такі р/м атестуються

 

Спасибі за відповідь ! А от як бути з працівником , який постійного місця роботи не має? У даному випадку на підприємстві, яке займається  торгівлею с.г сировиною лабораторія просто відсутня і працівник (лаборант)  підприємства працює тільки на виїзді  де робить аналізи сировини у постачальників?

Наприклад , за Українським ДК 003:2010 лаборант 2 розряду ( фізико - хімічні дослідження ) може у своїй роботі використовувати хімічні реактиви , що вже є  небезпечним фактором, а також потрапляє під вимоги атестації робочого місця, що викладаються вище. Але як реально провести атестацію, якщо таких постачальників багато і це вже інша юр. організація, до якої вимоги висувати не можливо, можливо тільки в інструкції закріпити вимоги до робочого місця, які працівник має виконувати та не приступати до виконання якщо є порушення. Як бути з такою ситуацією?


Сообщение отредактировал plakhotnyi: 03 Апрель 2014 - 20:47

 • 0

#12 OFFLINE   vladshv

vladshv

  Участник форума

 • Участники
 • PipPip
 • 279 сообщений
  Активность: 09 июля 2014 20:41
 • Пол:Мужчина
 • Город:Керчь, Кривой Рог

Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:23

...А от як бути з працівником , який постійного місця роботи не має? У даному випадку на підприємстві, яке займається  торгівлею с.г сировиною лабораторія просто відсутня і працівник (лаборант)  підприємства працює тільки на виїзді  де робить аналізи сировини у постачальників? [/size][/font][/color]
Наприклад , за Українським ДК 003:2010 лаборант 2 розряду ( фізико - хімічні дослідження ) може у своїй роботі використовувати хімічні реактиви , що вже є  небезпечним фактором, а також потрапляє під вимоги атестації робочого місця, що викладаються вище. Але як реально провести атестацію, якщо таких постачальників багато і це вже інша юр. організація, до якої вимоги висувати не можливо, можливо тільки в інструкції закріпити вимоги до робочого місця, які працівник має виконувати та не приступати до виконання якщо є порушення. Як бути з такою ситуацією?[/size]

Нехай Вас не спантеличує те, що лаборант постійно переміщається й діє на території не вашого підприємства. Досліджуються характерні умови на робочім місці. І робиться це одномоментно.
Потрібно скласти Лист Спостереження, у якім детально пооперабельно зафіксувати його характерний робочий день. Далі по ЛС скласти Фотографію робочого дня. Визначити НШВФ, при характерних умовах і організувати (купити) їх сангіг дослідження.
Далі вже дивитися (не)підтвердження пільг від часу впливу того або іншого НШВФ
- Пільгова пенсія по цій спеціальності не передбачена.
- Додаткова відпустка, якщо Списком (1, 2) передбачена, то спрацьовує тільки при впливі НШВФ 50% і більш робочої зміни.
- Молоко, при наявності хімічних факторів передбачається незалежно від часу впливу цієї категорії НШВФ
 • 4

#13 OFFLINE   plakhotnyi

plakhotnyi

  Посетитель

 • Участники
 • Pip
 • 5 сообщений
  Активность: 03 июля 2014 23:57
 • Пол:Мужчина
 • Город:Винница

Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:29

Дякую за допомогу!


 • 0

#14 OFFLINE   Vampboy

Vampboy

  Консультант

 • Участники
 • PipPipPipPip
 • 807 сообщений
  Активность: 10 дек. 2018 13:03
 • Пол:Мужчина
 • Профессия :Вспомнить всё
 • Город:Потерянных душ

Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:41

Дякую за допомогу!

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 12.03.2007 г. N 40/13/133-07

Депутату Фрунзенского районного совета г. Харькова V созыва Потыкун Т. Ф.

Отдел условий и режимов труда рассмотрел Ваше обращение и в пределах компетенции сообщает .

При условии соблюдения требований Государственных санитарных правил и норм работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин (ГСанПиН 3.3.2.007-98 ) , утвержденных Минздравом Украины 10.12.98 , и Правил охраны труда во время эксплуатации электронно-вычислительных машин , утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 10.02.99 N 21 , работа на компьютере не относится к категории вредных и тяжелых .

Однако , всем работникам (в том числе бухгалтерам , инженерам , программистам и другим специалистам ) , которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах , к которым относится и персональный компьютер , и которым продолжительность ежегодного отпуска не определена другими актами законодательства , предоставляется право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4 - х календарных дней согласно подразделу "Другие виды производств" раздела XXII «Общие профессии по всем отраслям хозяйства " (пункт 58 ) Список производств , работ , профессий и должностей работников , работа которых связана с повышенной нервно - эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья , который дает право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда , утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.97 N 1290 (в редакции постановления КМУ от 13.05.2003 N 679 с изменениями , внесенными постановлением КМУ от 16.12.2004 N 1674).

Статьей 8 Закона Украины " Об отпусках " предусмотрено , что конкретная продолжительность таких отпусков устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

В расчет времени , дающего право работнику на такой отпуск , засчитываются дни , когда он фактически был занят на работах с особым характером труда не менее половины продолжительности рабочего дня , установленного для работников этих производств , цехов , профессий , должностей .

Учет времени , отработанного в указанных условиях , осуществляется собственником или уполномоченным им органом.

Требования к режиму труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ определяются в зависимости от выполняемой работы в соответствии с Государственными санитарно - гигиенических правил и норм ДСанПиН 3.3.2.007-98 .

Разделом 5 настоящих Правил предусмотрено для сохранения здоровья работающих , предотвращения профессиональных заболеваний и поддержания работоспособности устанавливать внутрисменные регламентированные перерывы отдыха.

В частности для операторов компьютерного набора при 8 - часовой дневной рабочий изменении следует назначать регламентированные продолжительностью 10 минут после каждого часа работы с визуальным дисплейным терминалом.

Для снижения нервно -эмоционального напряжения , утомления зрительного анализатора , улучшения мозгового кровообращения , предотвращения усталости целесообразно некоторые перерывы использовать для выполнения комплекса гимнастических упражнений. Однако указанными правилами не отрицается использование времени такого перерыва для отдыха по своему усмотрению.

В отдельных случаях , при хронических жалобах работающих ВДТ и ПЭВМ на зрительное утомление , несмотря на соблюдение санитарно - гигиенических требований к режимам труда и отдыха , а также применение средств локальной защиты глаз , допускается индивидуальный подход к ограничению времени работ с ВДТ , изменения характера труда , чередование с другими видами деятельности , не связанными с ВДТ .

Владельцы , руководители служб , структурных подразделений и другие должностные лица предприятий , физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью с правом найма рабочей силы , работники несут ответственность за выполнение требований указанных выше Правил .

Статьей 142 КЗоТ предусмотрено , что трудовой распорядок на предприятиях , в учреждениях , организациях определяется правилами внутреннего распорядка , которые утверждаются трудовыми коллективами по представлению собственника или уполномоченного им органа и профсоюзного комитета на основе типовых правил .

Время перерыва в работе , обусловлен технологическими факторами или физиологическими потребностями , относится ко времени для внутрисменного отдыха и личных потребностей , который является составной частью рабочего времени.

Время для внутрисменного отдыха и личных потребностей - это совсем не время для отдыха и приема пищи , как принято называть , - обеденного перерыва : время обеденного перерыва в состав рабочего времени не включается. Это время при сдельной форме оплаты труда закладывается в норм выработки ( норм труда) , которые снижаются с учетом того , что в течение рабочего дня (смены ) работник не работает непрерывно , а имеет право на выделение ему времени для внутрисменного отдыха и личных потребностей .

Учитывая , что перерывы для внутрисменного отдыха является составной частью рабочего времени и обусловленные технологией работы , то они не могут быть суммированы и отработанные работником в любое другое время.

В соответствии со статьей 7 Закона Украины " О коллективных договорах и соглашениях" , который определяет правовые основы разработки , заключения и выполнения коллективных договоров и соглашений , в целях содействия регулированию трудовых отношений и социально -экономических интересов работников и собственников , содержание коллективных договоров определяется сторонами в пределах их компетенции . В частности , к содержанию коллективных договоров относятся вопросы относительно режима работы , продолжительности рабочего времени и отдыха .

Также частью первой статьи 91 КЗоТ и частью четвертой статьи 7 Закона Украины " Об охране труда " предусмотрено , что в коллективные договоры могут , по взаимному согласию сторон , быть включены дополнительные , по сравнению с действующим законодательством и соглашениями , гарантии , социально -бытовые льготы.

В соответствии со статьей 13 Закона Украины " Об охране труда " работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно - правовых актов , а также обеспечить соблюдение требований законодательства относительно прав работников в области охраны труда .

За более детальным разъяснением советуем Вам обратиться в Министерство здравоохранения Украины и Госгорпромнадзора Украины , к компетенции которых относятся эти вопросы.

начальник отдела условий и режимов труда            Г. Максименко


 • 2

#15 OFFLINE   Света

Света

  Помощник консультанта

 • Участники
 • PipPipPip
 • 482 сообщений
  Активность: 08 окт. 2015 11:54
 • Пол:Женщина
 • Профессия :ИОТ
 • Город:Сумская область

Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:52

Добрый день. Подскажите в таком вопросе: в следующем году у нас должна будет быть повторная аттестация р.м., но весной у нас уволили почти всех работников ( остались директор, главбух, пару нач. отделов, пару инженеров и сторожа), если изменений в штате не будет, что делать по аттестации? Выдать приказ о создании аттестационной комиссии (как положено при стандартной процедуре аттестации р.м.), а та уже на заседании постановит, что негде проводить аттестацию р.м.??? и все закрепить протоколом заседания. (Спрашиваю, так как ситуация в нашей сфере деятельности плачевная и изменений и не предвидится.......) 

2. И если в следующем году, если кого-то возьмем на работу (на рм, где необходима аттестация) - делать аттестацию по одному р.м.???


 • -1